Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Інформація про харчову цінність продуктів харчування

Харчова цінність та інформацію про важливість для здоров’я  все частіше знаходиться на етикетках продуктів харчування та у рекламі. Регламентом ЄС 1924/2006 встановлюються єдині для всього ЄС вимоги щодо позначення харчової цінності продуктів харчування.  

Регламент повинен враховувати суттєво зростаючий інтерес споживачів до харчової цінності та показники, які сприяють здоров’ю. Якщо продукт рекламується з такими властивостями, то споживачі мають бути впевненими, що ці вислови відповідають дійсності і підтверджені науковими даними. Лише тоді такі позначення мають інформаційну вагу для споживача.

Регламентом встановлюються чіткі критерії для учасників ринку, щоб забезпечити чесні умови конкуренції в цій сфері. Для акторів економіки це означає більше правової безпеки. Також твердження про сприятливі для здоров’я характеристики, а саме зменшення ризику розвитку хвороби, які теперішнім законодавством заборонені, повинні увійти у вжиток в майбутньому за спеціальних передумов та попереднього допуску.

Детальніше про регулювання

Нові регулювання діють, коли виробники вирішують добровільно використовувати інформацію про поживну та сприятливу для здоров’я цінність продуктів харчування.  .

Графік впровадження положень Регламенту (EG) № 1924/2006

Термін

Захід

30. грудня 2006

Регламент (EG) 1924/2006 про показники щодо харчової цінності та пов’язаних зі здоров’ям показників харчових продуктів опубліковується на офіційному бюлетені Європейського Союзу

19. січня 2007

Регламент вступає в силу

1. липня 2007

Застосування Регламенту, вносяться заявки на допуск певних показників, сприятливих для здоров’я,  до Федеративного відомства з захисту споживачів та безпеки продуктів харчування

31. січня 2008

Держави-члени передали Комісії списки ("Списки окремих держав") показників, які пов’язані з здоров’ям, разом з для них діючих передумов і з посиланням на відповідне наукове забезпечення

19. січня 2009

Щонайпізніше до цього часу Коміся встановлює специфічний профіль харчової цінності, включаючи виключення та умови. Наукові основи розробляються перед тим Європейським агентством з питань харчової безпеки (EFSA)

31. липня 2009

Витік загальний перехідний строк для продуктів харчування, які були випущені в оборот до 1 липня 2007 р. або були промарковані і не відповідаю Регламенту.

19. січня 2010

Минув перехідний строк для застосування відомостей, які стосуються харчової цінності, які до 1 січня 2006 р. на законній основі використовувались у державах-членах ЄС і не включені у додатки до Регламенту

31. січня 2010

Щонайпізніше до цього часу Комісія висуває всесоюзний список допущених пов’язаних зі здоров’ям відомостей, який вона склала на основі «списків окремих держав» та слухань  EFSA

Близько січня 2011 (24 місяці після прийняття профілю харчової цінності і умов його застосування)

Закінчився перехідний строк  Übergangsfriщодо профілю харчової цінності (з урахуванням регулювань статті 4, абзац 1)

19. січня 2022

Минає перехідний термін для продуктів з вже перед 1 січня 2005 р. існуючими торговими марками або марочними іменами, які не відповідають Регламенту

Текст Регламенту: Verordnung (EG) Nr. 1924/2006.

Джерело: http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kennzeichnung/Naehrwertinformationen.html

Зміст основних регулювань Регламенту ЄС про показники щодо харчової цінності та пов’язаних зі здоров’ям показників харчових продуктів

Загальні положення

Регламентом встановлені єдині критерії на європейському рівні, яких потрібно дотримуватись при добровільному застосуванні відомостей про поживну цінність продуктів харчування. Таким чином переслідується ціль забезпечення захисту споживачів від введення в оману, а також покращення вільного обігу товарів на внутрішньому ринку, підвищення правової безпеки економічних акторів, забезпечення чесної конкуренції в сфері продуктів харчування.

Позначення харчової цінності є позначенням, яким роз’яснюється, переконується або не безпосередньо виражається, що певний продукт харчування володіє особливими поживними властивостями через його низький або зменшений вміст енергії, або його наявний, відсутній, зменшений чи підвищений вміст на поживні речовини чи інші речовини. (наприклад: «легкий», «маложирний», «без цукру», «бідний на натрій», «високий вміст вітамінів», «збагачений вітаміном С»).

Показники, які пов’язані зі здоров’ям, є позначенням, яким роз’яснюється, переконується або не безпосередньо виражається, що існує певний взаємозв’язок між певною категорією продуктів харчування, продуктом харчування або його складовою з одного боку та здоров’ям з іншого (наприклад: «підсилює захисні сили організму», «кальцій зміцнює кістки», «страва з високо натурального зерна може підтримувати здоров’я Вашого серця та мінімізувати ризик сердечних захворювань»).

Позначення не повинні вводити в оману і бути зрозумілими для середньостатистичного споживача. Також такі інформація повинна спиратись на загальноприйняті наукові дані, через які повинна бути підтверджена. Речовина, яка є предметом позначення ,повинна бути наявна в достатній кількості в кінцевому продукті або в протилежному випадку не бути присутньою, або достатньо зменшена і у формі, яка засвоюється організмом. З точки зору фізіології харчування необхідна для запевненої дії кількість повинна бути наявна у кількість, яку можна з’їсти у розсудливих межах.  У напоях з вмістом алкоголю понад 1,2 Vol. -% заборонені будь-які позначення, що стосуються здоров’я.  

Позначення харчової цінності

Регламентом зазначено, що при застосуванні поживних та пов’язаних зі здоров’ям характеристик потрібно використовувати відповідне позначення. За допомогою цих характеристик споживачі має змогу дізнатись про вміст калорій, жирів, білків, вуглеводів, у певних випадках і інших поживних речовин, а саме сіль/натрій, цукор, насичені жирні кислоти.

Концепція профіль харчової цінності

Профіль харчової цінності у майбутньому має встановити межі, від яких не повинні застосовуватись позначення харчової цінності та пов’язаних зі здоров’ям показників. Це означатиме наприклад, що певний продукт, що має високий вміст жирів та цукру, який профіль харчової цінності перевищує, то такі показники не потрібно позначати. Якщо хоча б одна поживна речовина перевищує профіль харчової цінності, то допущені позначення, які пов’язані з поживністю («збагачений вітаміном С»),  за умови разом з позначенням слідую примітки «Високий вміст…». Завдяки концепції профілю харчової цінності не допускатиметься, щоб продукти харчування створювали видимість, що вони через високий вміст однієї поживної речовини (як додаток вітамінів) мають особливі оздоровлюючі переваги, хоча одночасно через їх загальний склад в рамках щоденного харчування рекомендовані лише в певній мірі. Профіль харчової поживності не зазначатиметься на етикетках продуктів харчування.

 

Профіль поживної цінності, його умови визначатимуться Європейською комісією на основі рекомендацій Європейського агентства з питань харчової безпеки (EFSA) з залучанням держав-членів. При цьому між іншим сюди входить і увесь склад поживних речовин продуктів харчування, важливість продукту харчування в рамках всього харчування і наявність окремих поживних речовин. Також для дітей, як для особливої групи споживачів, враховуватимуться їх потреби.

 

Висловлювання щодо поживної цінності

Висловлювання щодо поживної цінності застосовуються лише тоді, якщо виконуються встановлені Регламентом у додатках вимоги (так вислів «понижена калорійність» дозволений лише тоді, коли енергетична цінність знижена щонайменше на 30 %). Для порівняльних характеристик діють особливі приписи.

Висловлювання щодо пов’язаних зі здоров’ям характеристик

При характеристиках, які стосуються здоров’я, розрізняю Регламент три категорії:

  • Характеристики щодо скорочення ризику настання хвороби, які зараз заборонені європейським законодавством, наприклад «регулярне вживання достатньої кількості кальцію скорочує ваш ризик на старості захворіти на остеопороз», а також такі, що пов’язані з розвитком та здоров’ям дітей, повинні застосовуватись лише через допуск.
  • Інші характеристики, які пов’язані зі здоров’ям, (властивості, які базуються на ролі певної поживної речовини або інших речовин, наприклад, «кальцій зміцнює кістки») повинні бути прийняті до складеного Європейською Комісією «Позитивного списку». Вони можуть мати у загальному використанні, якщо виконуються певні передумови, якщо тільки в окремих випадках дані, які лежать в основі, підлягають захисту інформації. Список формується на основі поданих державами-членами повідомлень. Враховуватимуться лише ті вислови, які в достатній мірі підтверджені науковими дослідженнями.
  • Пов’язані зі здоров’ям характеристики, які базуються на новітніх наукових дослідженнях ("інноваційні властивості")  підлягатимуть прискореним процедурам реєстрації.

Формування всесоюзного реєстру

Комісія формує та підтримує офіційний всесоюзний реєстр поживних та пов’язаних зі здоров’ям характеристик продуктів харчування.

Джерело: http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kennzeichnung/InhalteVO1924_2006.html

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111