Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Проекти Федерального міністерства продовольства, сільського господарства і захисту прав споживачів (BMELV) та Міністерства захисту довкілля (BMU)

 

Проект. Німецький аграрний центр в Україні НімАЦ   http://www.daz-ukraine.net >>

Мета проекту/заходи:

Заснування аграрного центру з підвищення кваліфікації у с. Поташ  в Україні, який пропонуватиме можливості для ознайомлення з процесами і технологіями ефективного, рентабельнішого і більш сталого господарювання у сільськогосподарських підприємствах. Проект є економічною кооперацією з підприємствами німецької аграрної економіки.

Термін виконання проекту: 2008 – 2011 рр.

Німецький довгостроковий експерт: д-р Шіллер (Гоенгаймський університет)


Проект. Запровадження аналізу "agri benchmarking" у сільському господарстві України та в сусідніх російських регіонах (Курська, Воронезька області) DLG>>

Мета проекту/заходи:

Суб’єкти прийняття рішень із сфери аграрного бізнесу мають бути навчені краще, ніж дотепер оцінювати умови місць ведення їхнього бізнесу і, таким чином, використовувати сільськогосподарський потенціал свого місцезнаходження в особливо конкурентноспроможному режимі. Метод розроблений Федеральним дослідним інститутом сільських територій, лісового та рибного господарства ім. Йоганна фон Тюнена (vTI), проект здійснюється Німецьким сільськогосподарським товариством (DLG). Він має зробити свій внесок у сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні та у продовольче забезпечення. Носій проекту – Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Термін виконання проекту: 2008 – 2011 рр.

Німецький довгостроковий експерт: Фрідеріка Катс

Проект. Сприяння використанню рослинних відновлюваних видів сировини з центром уваги на їхньому енергетичному використанні в Україні та у Російській Федерації

Мета проекту/заходи:

У рамках проекту заплановані консультативно-тренувальні заходи щодо сприяння використанню рослинних відновлюваних видів сировини. Передбачені виготовлення і розповсюдження загальних інформаційних матеріалів та їхнє економічне (насамперед, енергетичне) використання, орієнтоване на попит надання консультативних послуг для окремих пілотних проектів та підвищення кваліфікації фахівців із країн-партнерів централізовано у підрядника – Фахового агентства з використанню рослинних відновлюваних видів сировини (FNR).

Термін виконання проекту: 2009 - 2010 рр.

Німецький довгостроковий експерт: д-р інж. Андреас Шютте (BMELV)

Проект

В Україні буде відновлено близько 20 тис. га деградованих торф’яних боліт у рамках нового проекту Українського товариства охорони птахів, що виконуватиметься в співпраці з Королівським товариством охорони птахів (партнер BirdLife у Великобританії), німецькою благодійною організацією «Michael Succow Foundation» за підтримки Федерального міністерства екології, охорони природи та безпеки ядерних реакторів (ФРН) через німецький держбанк розвитку KfW.

Головна мета проекту — зменшення об’ємів викидів парникових газів в Україні шляхом відновлення природного покриву на деградованих торф’яниках. Стратегія роботи нового проекту передбачає заводнення осушених у минулому боліт шляхом спорудження на них водорегулюючих об’єктів (дамб, шлюзів, каналів тощо), для підняття рівня води до необхідних природних показників. Відновлювальні роботи зосереджено в регіоні Українського Полісся.

Унаслідок відновлення деградованих екосистем торф’яних боліт, у першу чергу, очікується помітне зниження обсягів викидів парникових газів — до 200 тис. тонн двоокису вуглецю на рік. На практиці буде розроблено та перевірено методологію, що дасть змогу зробити істотний внесок в уповільнення зміни клімату, адже після пілотного проекту її зможуть застосовувати на багатьох інших подібних територіях у довготерміновій перспективі.

Окрім позитивного впливу на стан клімату, покращиться й стан біорізноманіття на відновлених торф’яниках. У відновлених біотопах поступово з’являтиметься все більше й більше видів, характерних для водно-болотних угідь, оселятимуться такі глобально вразливі види птахів як очеретянка прудка Acrocephalus paludicola і підорлик великий Aquila clanga. Більш конкретні переваги від проекту будуть дуже суттєвими як для клімату, так і для біорізноманіття.

Цей пілотний проект слугуватиме своєрідним випробувальним майданчиком для запровадження подібної діяльності на більших площах і в довготерміновій перспективі (щонайменше упродовж 10 років). У рамках ініціативи розроблять також схему моніторингу біорізноманіття на заболочених деградованих угіддях, вивчатимуть можливості для екологічно виваженого й водночас економічно вигідного управління такими територіями, наприклад, використання біомаси боліт. Проект впроваджуватиметься на основі програм спільного управління земельними ресурсами — у співпраці з місцевими громадами та власниками деградованих угідь

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111