Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Огляд стану аграрного сектору Німеччини


Від дня свого возз'єднання 03.10.1990 року Німеччина складається з 16 федеральних земель. Поняття «колишня територія Федеративної Республіки Німеччина» або «Західна Німеччина» позначають Німеччину до возз'єднання. Під поняттями «нові землі» або «Східна Німеччина» маються на увазі федеральні землі Берлін, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія.

Німеччина входить до числа найбільших сільгоспвиробників Європейського Союзу. Понад половину території країни, тобто майже 19 мільйонів гектарів, використовується для ведення сільського господарства.

Діяльність багатьох поколінь фермерів наклала свій відбиток на наші ландшафти. Вони є невід'ємною частиною життя в сільській місцевості. У сільському господарстві - як майже в жодній іншій галузі економіки - настільки тісно пов'язано один з одним традиції й прогрес.

Розвиток структури  в сільському господарстві слідує за багаторічним трендом: кількість сільськогосподарських підприємств зменшується. З 1999 до 2007 рр. спад становить 20,6 %, або з близько 472 000 близько 374 500 підприємств. В цих понад 374 сотень підприємств працює майже 1.3 мільйони чоловік, що на 12,9 % менше ніж у 1999. Вони створюють на близько 20 мільярдів євро брутто вартості, що відповідає 0,9 % загального створення брутто-вартості в Німеччині.

Додаткова вартість сільського господарства* Німеччини

в  млн. €

2005

поперд.

2006

поперд.

2007

2008

08/07,

%

Вартість виробленої продукції

+ субсидії на продукцію**

-   податок на продукцію

-   залишок

38.946


9

117

26.101

39.765


9

3

27.106

45.375


9

21

30.355

48.900


9

87

34.408

+7,8


+-0,0

+314,3

+13,4

= Брутто створена вартість

12.737

12.666

15.008

14.414

-4,0

- списання

7.086

7.098

7.278

7.570

+4,0

- виробничі витрати

472

400

383

402

+5,0

- інші субсидії***

6.084

6.388

6.436

6.487

+0,8

= Нетто створена вартість

11.263

11.556

13.782

12.929

-6,2

* без лісового та рибного господарства

** з 2005 р. без премій на площу та тварини

** з 2005 р. включно премія підприємству

Джерело: BMELV, 2010

Динаміка доходів в сільському господарстві

В 2008/009 господарському році доходи підприємств з основної діяльності (не юридичних осіб у нових федеративних землях) зменшились на 23 % у порівнянні з минулим роком до 38 498 євро на підприємство. У попередньому році (2007/08) доходи були набагато вищими перш за все за рахунок зростання цін на молоко та зернові.

Зайнятість у сільському господарстві й суміжних галузях виробництва

Майже кожний десятий зайнятий у Німеччині працює в областях, прямо або побічно пов'язаних із сільським, лісовим і рибним господарством, майже п'ята частина з них зайнята в сфері первинного виробництва.

Кількість зайнятих у сільському господарстві й суміжних галузях виробництва(у тис. людей)

Галузь виробництва1)

1997

2000

20052)

Первинні галузі

160,6

149,5

150,7

Сільське господарство

906,0

892,0

812,0

Вторинні галузі

3 056,3

2 938,0

2 992,0

 У цілому

4 123,0

3 979,5

3 954,7

Джерело: BMELV (www.destatis.de)
1) При відсутності даних про кількість зайнятих в окремих галузях виробництва використовувалися (у цьому випадку занижені) дані про число зайнятих.
2) Частково використовуються приблизні вихідні дані.

З одного боку, технічний прогрес і інші тенденції розвитку в області сільського господарства ведуть до укрупнення підприємств, а з іншого сторони, і робочої сили потрібно менше.

Кількість працівників і продуктивність в області сільського господарства (у тис. людей)

Рік

Працівники сімейних підприємств із числа родичів, включаючи власників підприємств

Працівники, не члени родини

Працівники

Виробнича потужність підприємства

 у цілому

 з них

Постійні працівники

Тимчасові працівники

 на повній ставці

 на не повній ставці

 у цілому

 з них

 на повній ставці

 на не повній ставці

 в цілому

Кількість людей

трудова одиниця

Германія

1995

1147,1

289,2

857,9

178,1

146,8

31,3

84,6

1 409,8

698,4

1999

940,8

231,5

709,3

195,9

151,0

44,9

300,3

1 437,0

612,3

2003

822,7

209,3

613,4

191,4

130,6

60,7

289,2

1 303,3

588,3

2005

782,7

203,3

579,4

187,4

125,1

62,2

306,3

1 276,4

559,1

Джерело: Федеральне статистичне відомство, BMELV (Відділ 425), www.destatis.de

За період з 2005 до 2007 рр. чисельність працюючих в сільському господарстві щорічно зменшувалась на 1 %. Скорочення кількості працюючих членів сім'ї співвідноситься зростанню чисельності сезонних працівників. Кількість постійно працюючих залишається майже незмінною.

В аграрній сфері (сільське господарство та його суміжні в технічному відношенні попередні та наступні галузі) Німеччини (2005 р.) зайняті 10 процентів усіх працюючих, що становить близько 4 мільйонів осіб. Якщо враховувати додатково робочі місця галузей переробки відновлювальних ресурсів, а саме лісове, деревообробне господарства та виробництво паперу, то це число зросте до 4, 9 мільйонів осіб. Таким чином, у широкому розумінні, кожне восьме робоче місце в Німеччині підпорядковане цій сфері.

Сільськогосподарські землі

Більш ніж половина німецьких земель зайняті сільським господарством. Загальна площа сільськогосподарських земель (17 мільйонів гектарів) зменшилась у порівнянні з 1999 роком лише на 1,2 %. А середнє забезпечення сільськогосподарських підприємств угіддями зросло – у 1999 році з 36,3 гектарів до 45,3 гектарів у 2007 році.

В 2005 році середній розмір площ, оброблених сільгосппідприємствами розміром від 2 га, склав у середньому 46,4 га ( у цілому приблизно 42,9 га). У порівнянні з підприємствами нових земель із середньою площею в 202 га підприємства на території колишньої Федеративної Республіки Німеччина набагато менше й становить у середньому біля 34 га. При регіональному підході більші відмінності в розмірах підприємств спостерігаються між північчю й півднем як Східної, так і Західної Німеччини. 94 % сільськогосподарських підприємств як і раніше є індивідуальними господарствами.

В 2005 році вони обробляли біля 69 % усіх сільгоспугідь. На цих підприємствах, як правило, основна частина робіт виконується власниками підприємства, а також їх родичкою. Більше однієї восьмої частини площ (13,5 %) припадало на працівників 18,9 тис. кооперативних господарств (4,8 % підприємств). Їхнє значення за останні роки збільшилося. Кількість юридичних осіб частки й публічного права становить близько 5,3 тис. (1,3 % підприємств). Ними обробляється майже одна п'ята частина (17,6 %) усіх сільгоспугідь Німеччини. У Східній Німеччині частка оброблюваних ними площ становить понад половину сільгоспугідь (51,8 %). В 2005 році лише 45% індивідуальних господарств одержували основний дохід за рахунок своєї діяльності, у той час як 55 % були підсобними. Розмір підприємства з основним доходом за рахунок своєї діяльності в середньому склав 54,6 га сільгоспугідь.

70% сільгоспугідь використовуються як рілля. Основними сільськогосподарськими культурами є зернові.

Використання земель у Німеччині (за станом на 2004 р.)

 Використання сільгоспугідь у залежності від оброблюваної культури (2006 р.)

 

Джерело: Федеральне статистичне відомство, BMELV (Відділ 425), www.destatis.de

 Джерело: Федеральне статистичне відомство, BMELV (Відділ 425), www.destatis.de


Використання сільськогосподарських земель

 

Сільськогосподарські землі

Площа, 1000 га

2007

2008

2009

20101

Всього

16954,3

16925,7

16889,6

16831,7

з яких:

 

 

 

 

рілля

11877,0

11932,5

11945,1

11939,4

сади

4,6

4,5

3,3

багаторічні культури у відкритому грунті

197,9

200,1

199,8

202,9

з яких:

 

 

 

 

плодовоягідні вкл. горіхи

65,0

65,1

65,3

66,8

розсадники дерев

20,9

20,7

20,2

19,2

виноградники

97,4

98,4

97,4

97,8

новорічні ялинки, верба прутовидна, плантації тополі


14,7


15,8


16,9


пасовища постійного користування

4723,8

4640,3

4583,1

4684,3

з яких:

 

 

 

 

луки та пасовища

4723,8

4640,3

4583,1

4482,3

маловрожайні пасовища

137,5

133,8

140,2

вилучені з сільськогосподарського виробництва пасовища


13,4


14,5


18,1


1 попередні дані збору даних

2 по 2009 р. включно сади

...=дані будуть пізніше

Джерело: www.destatis.de

Натомість різко знижується кількість сільськогосподарських підприємств. Її спад у 20,6 % з 1999 до 2007 відповідає середньому щорічному зменшенню на 2,5 %.

94% сільськогосподарських підприємств складають сімейні господарства з правовою формою приватне підприємство. Вони виробляють переважну частину сільськогосподарської продукції. Більш ніж половина сімейних господарств мають побічні заробітки (55 %). У 2007 році підприємства (на кожне припадало 56,6 гектар) були зайняті основним видом діяльності на в чотири рази більшій площі у порівнянні з підприємствами, які займались сільським господарством як побічним заробітком. З 2005 року кількість приватних підприємств зменшилась на 4,4 відсотки до близько 350 тисяч, а їхня землезабезпеченість одночасно зросла на 1,6 гектар до 33,1 гектар.

Освіта

Кількість тих, хто опановує аграрні професії значно зросла в останні роки. Середнє значення за роки (2006-2008) на 9 % вище, ніж середнє значення за 1999-2001рр.

Проте кількість тих, хто навчався у 2008 році (42 205) у порівнянні з 2007 роком на 1,6 % нижча.

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111