Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Біоенергія


Біомаса є важливим та багатостороннім відновлювальним джерелом енергії в Німеччині, в твердій, рідкій і газоподібній формі використовується для виробництва електроенергії та тепла.

В 2009 році витрати енергії первинного контору на 8,9 % покривались відновлювальною енергією (зелений сегмент на Рис. 1). В дужках зазначені дані попереднього року. Її частка у кінцевому споживанні енергії дещо вища і становить 10,4 %, оскільки використання відновлювальної енергії зумовлює нижчі втрати під час її передачі.


Рис. 1: Структура споживання енергії первинного контору в Німеччині у 2009 році

Джерело: AGEB, березень 2010

На Рис. 2 зображена динаміка розподілу кінцевої енергії з відновлювальної сировини протягом дев’яти років. Так, у 2009 р. 16,3% електроенергії (стовпці зеленого кольору) було отримано з відновлюваних джерел енергії, 8,8 % - тепла (стовпці жовтого кольору), 5,5 % - палива (стовпці коричневого кольору).


 

Рис. 2: Частка відновлювальної енергії у кінцевій енергії і Німеччині

Джерело: BMU/ AGEE-Stat, 2010

Частка біомаси в енергії з відновлювальних джерел значна і становить майже 70 %. В першу чергу вона використовується для опалення. Понад 90 % тепла з відновлювальних джерел походить з біомаси, зокрема деревини. Хоча в 2009 при виробництві електроенергії домінувала вітрова енергія, застосування біомаси розвивається далі також. В секторі палива біомаса є єдиним відновлювальним джерелом енергії.


Рис. 3: Роль біоенергії серед відновлювальних джерел енергії

Джерело: BMU / AGEE-Stat, 2010

Біоенергія відіграє також важливу роль в охороні навколишнього середовища. Оскільки при використанні біоенергії лише незначна частина вуглекислого газу (CO2) повертається знову в атмосферу, яку рослини поглинають з атмосфери для свого росту. Через застосування відновлювальної енергії у 2009 р. скорочення викидів CO2 оцінюється у 107 млн. тон, з яких тільки близько 58,4 млн. тон (55 %) через використання біомаси.


Рис. 4: Скорочення викидів CO2 через використання відновлювальної енергії у 2009 р.

Джерело: BMU/AGEE-Stat, 2010

В 2009 р. зросли й обори галузі біоенергії. На цей сектор припадає 34 % грошового обороту від енергії з відновлюваних джерел або відповідно 11,4 % млрд. євро. Загальний оборот галузі становить 33,4 млрд. євро.


Рис. 5: Загальний оборот галузі відновлювальної енергії у 2009 р.

Джерело: BMU/AGEE-Stat, 2010

У 2010 р. близько 340.000 осіб були зайняті в сфері відновлювальної енергії, 38 % з яких або 130.000 осіб зокрема в галузі біоенергії.


Рис. 6: Робоча сила в галузі відновлювальної енергії

В 2010 р. відновлювальну сировину вирощували на площі в понад 2,1 млн. га. Це 18 % усіх сільськогосподарських угідь Німеччини. Додатково 11,1 млн. га лісів – третина федеративної землі – постачає деревину для індустрії та забезпечення енергії.

Найбільший приріст у порівнянні з попереднім роком показує виробництво продукції рослинництва з метою отримання енергії в біогазові установках (з 530.000 до 650.000 га).

Таким чином, відновлювальні ресурси є важливим напрямком німецького сільського господарства. Найважливішими енергетичними рослинами є ріпак (940.000 га) для біопалива і кукурудза, зернові і трави для біогазових установок.

За останні п’ять років зросла площа вирощування рослин як сировини для індустрії (з 270.000 га в 2006 р. до 317.000 га в 2010 р.). Найбільшу площу займають культури для виробництва крохмалю 160.000 га.

Коли при виробництві енергії в значній мірі використовується сировина внутрішнього виробництва, то при переробці технічних культур лише 40 % сировина постачається німецькими фермерами.


Рис. 7: Розвиток виробництва рослинної сировини в Німеччині з 1997 до 2010 рр.

Джерело: FNR

Рішенням Європейської Ради від 9 березня 2007 р. поставлено за мету до 2020 р. досягти частки відновлювальної енергії до 20 %, а також скоротити на 20 % загальне споживання енергії, а частку відновлювальної енергії в споживанні палива збільшити до 10 %.

Джерела:

http://www.nachwachsenderohstoffe.de/basisinfo-nachwachsende-rohstoffe/ueberblick/

http://www.bmelv.de/cln_154/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Bioenergie-NachwachsendeRohstoffe/NachwachsendeRohstoffe/NaWaRo2009Anbauflaeche.html

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/4593/

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111