Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Органічне сільське господарство


Екологічне (органічне) сільське господарство в різних його формах має давню традицію. Так, в 1924 році було запроваджено біологічно-динамічний спосіб ведення господарства.

Основна ідея екологічно сільського господарства є господарювання в відповідності з природою. Сільськогосподарське підприємство сприймається як організм зі складовими людина, тварина, рослина, земля. За методикою екологічного сільського господарства переслідується мета досягти закритий кругообіг поживних речовин на підприємстві, за власних баз кормів та поживних речовин, зберегти родючість ґрунтів та, особливо, відповідно до виду ставлення до тварин.

На передньому плані знаходяться такі заходи:

  • Відмова від захисту рослин на базі хімічно-синтетичних засобів, вирощування більш стійких сортів у відповідній сівозміні, застосування корисних комах, птахів та інших організмів, механічна боротьба з бур’янами (зрубувати та прополювати);
  • Відмова від застосування мінеральних добрив, які швидко розщеплюються, застосування органічно зв’язаного азоту переважно у формі гною та компостів, сидеральне удобрення застосування натуральний засобів удобрення повільної дії;
  • Догляд за родючістю ґрунтів через чітке управління вмістом гумусу;
  • Різноманітна сівозміна з багатьма проміжними культурами;
  • Відмова від використання хімічно-синтетичних регуляторів росту;
  • Регламентована кількість худоби на одиницю площі;
  • Годівля тварин переважно кормами власного виробництва, обмежене придбання кормів;
  • Переважна відмова від антибіотиків.

Нормативні акти ЄС щодо екологічно сільського господарства

Постановою 834/2007 від 28 червня 2007 про екологічне/біологічне виробництво та маркування продуктів екологічного/біологічного виробництва визначено як потрібно виробляти сільськогосподарську продукцію та продути харчування, які позначаються як еко-продути. Постанова тісно пов’язана з базовими вимогами IFOAM, Міжнародного союзу рухів екологічного сільського господарства, який об’єднує близько 750 союзів та об’єднань у 100 країнах.

Постанова ЄС про екологічне сільське господарство захищає споживачів ЄС від ошуканства та нечесної конкуренції. ЇЇ стандартам повинні відповідати осі вироблені та продані еко-продукти.  Маркування продуктів харчування не повинне викликати оманливий ефект. EU-Bio-Logo
Джерело: Комісія ЄС
 Державна біо-клеймо Німеччини
Джерело: BMELW

З 1 липня 2010 Європейська Комісія запровадила новий логотип для позначення запакованих біо-продуктів харчування, які відповідають вимогам ЄС. Німецькі виробники можуть також додатково до ЄС-Біо-логотипу використовувати німецьке біо-клеймо та позначеня приватних біо-союзів. Для третіх країн використання ЄС-Біо-логотипу є факультативним. Додатково до ЄС-Біо-логотипу можуть застосовуватись позначення походження у формі «Сільське господарство ЄС», «Сілське господарство не ЄС».

Нормативні акти ЄС для екологічного сільського господарства мають приписи для виробників та переробників, як вони мають здійснювати процес виробництва і які речовини при цьому можуть використовуватись. Що не зазначено чітко у так званих «Позитивних списках», не може використовуватись у виробництві. Лише коли частка еко- складників становить щонайменше 95 %, продукт може маркований як «біо» або «еко».

Контроль

Еко-продукти, як і традиційні, піддаються загальним нормативним приписам щодо продуктів харчування та кормів і перевіряються передбаченими механізмами контролю. Країни-члени ЄС самостійно приймають рішення щодо системи контролю еко-продуктів, а саме чи здійснюють контроль державні установи, чи через приватну систему, яка контролюється державою. В Німеччині функціонує саме остання форма. Через федеративну структуру в Німеччині 16 установ з нагляду відповідають за 23 на сьогодні допущені, діючі на ринку контролюючі пункти. Приватні контрольні пункти на місцях перевіряють та здійснюють нагляд за дотриманням нормативних актів ЄС для екологічного сільського господарства. Між підприємством, яке підлягає контролю, та контролюючим пунктом підписується договір про контроль. Підприємства зобов’язуються виконувати вимоги європейського законодавства, яким відповідають програми контролю стандартів відповідних контролюючих пунктів. Сільськогосподарські підприємства, переробники та імпортери щонайменше раз на рік перевіряються контролюючим пунктом, при потребі, частіше.

Витрати на здійснення контролю несуть підприємства, які піддаються контролю. Інспекція це перш за все контроль процесів, які в окремих випадках доповнюються елементами контролю кінцевої продукції. Орієнтовано на ризики, вибірково і за обґрунтованої підозри беруться проби ґрунтів та рослин та здійснюється аналіз залишків.

Виробники та переробники повинні точно зазначати на яких площах, у яких будівлях і на якому устаткуванні здійснюється виробництво. Підприємства зобов’язані, усі засоби виробництва та вироблену продукцію, яка надходить на підприємство, на усіх рівнях переробки точно визначати та документувати. Усе, що продається підприємством, повинне також бути занесене у книги – що, скільки, куди. Таким чином, будуть відстежуватись еко-продуктів.

З січня 2010 року для пунктів контролю в Німеччині обов’язковим є детальні заходи забезпечення якості методів еко-контролю.

Еко-підприємства Німеччини

В кінці 2009 р. в Німеччині 21.047 сільськогосподарських підприємств вели екологічний спосіб сільського господарства на загальній площі 947.115 га., відповідає 5,7 % усіх сільськогосподарських підприємств та 5,6 % усіх сільськогосподарських угідь.

Більшість сільськогосподарських еко-підприємств об’єднані у союзи. Сюди відносяться Bioland і Demeter, найбільші та найдавніші об’єднання, Naturland, Biokreis, ECO-VIN-Bundesverband Ökologischer Weinbau, Gäa, Ecoland і Biopark.

Представники еко-союзів, харчової та переробної галузей і торгівлі заснували у 2002 р. «Союз екологічної харчової промисловості» (BÖLW), яка є найвпливовішою організацією всієї біо-галузі.

Регламенти біо-союзу в певній мірі є жорсткішими за вимоги ЄС для екологічного сільського господарства. Нижче наведені кількість підприємств та площа угідь у 2009 та 2010 рр., абсолютні та відносні зміни відповідно до еко-союзів.

 

Джерело: BÖLW

Завантажити «Числа, дані, факти: біогалузь 2010», BÖLW, німецькою мовою http://www.boelw.de/uploads/media/pdf/Dokumentation/Zahlen__Daten__Fakten/ZDF2010gesamt.pdf

Джерела:

http://www.bmelv.de/cln_154/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Oekolandbau/OekologischerLandbauDeutschland.html

http://www.oekolandbau.de/service/oekolandbau-in-zahlen/

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111