Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Контроль продуктів харчування в Німеччині
Інформація про харчову цінність продуктів харчування
Маркування за "1 плюс 4" - моделлю: нові рекомендації BMELV
Обов’язкове позначення алергенів на запакованих продуктах харчування

Харчова промисловість. Загальна інформація.


З грошовим оборотом в 149,1 млрд. євро за рік (2009 р.) харчова промисловість, як і в попередні роки (156,3 млрд. євро в 2008 р.), вважається однією з важливіших галузей економіки Німеччини. Її частка в загальному обігу переробної промисловості становить 9,1 % у 2008 року. Таким чином, вона займає четвертий ранг серед галузей з найбільшим оборотом після автомобільної індустрії (19,5%), машинобудування (13,7%) і хімічної промисловості (10,3%). В межах Європи Німеччина посідає другу позицію після Франції за оборотом у 2007 р. На 3, 4 і 5 позиціях слідують Італія, Великобританія та Іспанія. В сумі ці 5 країн мають близько 70 % оборотів харчової промисловості на індустрії напоїв ЄС.

Частка вартості експорту харчової промисловості в валовому продукті Німеччини за даними статистики зовнішньої торгівлі становила у 2009 р. 26,3 %, що відповідає 39,3 млрд. євро (дані BVE, 2010).З номінальним приростом у близько 10% на рік в останні роки експорт став суттєвим фактором німецької харчової промисловості. Близько 83 % експорту німецьких продуктів харчування спрямований на країни-члени ЄС, які є, таким чином,  головним ринком збуту. Географічна близькість, схожі збутові структури та звички споживачів формують сприятливі калькуляційні передумови збуту на внутрішньому ринку ЄС.

До найбільших ринків поза ЄС відносяться Росія, США і Швейцарія. Значний експортний потенціал представляють східноєвропейські країни-сусіди і вже декілька років поспіль азіатські країни з перехідною економікою. Зростаючий добробут цих країн сприяють росту попиту на високоякісні та вартісні продукти.

Структура галузі в Німеччині

Характерним для структури галузі є (традиційно зумовлено) висока частка малих та середніх підприємств (KMU- kleineund mittlere Unternehmen). Так, 90 % усіх підприємств продовольчого бізнесу підпадають під визначення KMU, у яких працює менше 250 працівників. Це є 5.800 підприємств з близько 535.000 працівниками (у 2009 р.), що відповідає 13 % підприємств всіє переробної промисловості та 9 % зайнятих в Німеччині. З урахуванням невеличких підприємств (цехів) з менш ніж 20 працівників число підприємств зростає до майже 32.000 та 826.000 працівників. Хоча їх частка є суттєвою в офіційній статистиці вони не беруться до уваги.

В  KMU працює 50 % робочої сили цієї галузі. Більші підприємства з від 250 до 999 працівників складають 9 % усіх підприємств харчової галузі і десь третину всіх зайнятих та оборотів. У великих підприємствах з понад 1.000 працівників (1,3 % підприємств) попри 30 % частки оборотів працює  тільки 19 % робочої сили. Сюди припадають національні та транснаціональні концерни як Oetker-Gruppe, Südzucker, Nestlé, Kraft, Unilever і Danone.

Різні галузі та розміри підприємств харчової промисловості напряму впливають на виробничий процес. При цьому, автоматизація індустріального виробництва продуктів харчування відграє важливу роль. Рівень автоматизації при виробництві молочних продуктів, напоїв, хлібних виробів, у порівнянні з переробкою м’яса є дуже високим. Це пояснюється фізичними характеристиками сировини. Машинально оброблюються переш за все рідини. У порівнянні з цим м'ясо як сировина з його різноманітними формами (м’язи, кістки) значно складніше обробляти. Недоліком автоматизованого обробітку є недостатня гнучкість пристроїв. Не враховуючи інвестиційні витрати, саме це відлякує малі підприємства з незначними обсягами виробництва. І взагалі, частково не вистачає технологій для нестандартизованого сировинного матеріалу, до яких відноситься і сировина для виробництва продуктів харчування. Щоб мінімізувати втрати сировини на устаткуванні, важливим є наявність сенсорної техніки управління. Через високі витрати це доступно лише великим підприємствам.

У майбутньому особливо запитуваними будуть машинобудівельники з метою пошуків оптимальних рішень для устаткування галузей харчової промисловості. При цьому, ставиться за мету зменшення витрат, підвищення ефективності устаткування та імплементація нових технологій. Саме з затратних причин частка виробників продуктів харчування ручної та непостійної продукції залишиться значною.

Структура галузі Європи

Структура галузі в ЄС, як і в Німеччині, сильно фрагментована і чітко визначається KMU. З 308.00 підприємств 99,1 % належать до категорії KMU (2007 р.). Ці здійснюють 48,5 % оборотів та надають 63 % робочих місць харчової галузі (2009 р.). Як і в Німеччині провідні підприємства є інтернаціональними. На європейському ринку вони сформували певне володіння над ситуацією на ринку. Десять найбільших концернів здійснюють оборот, який відповідає усій німецькій харчовій та харчосмаковій промисловості. Серед 20 найбільших підприємств європейської харчової галузі лише 2 (Südzucker і Oetker-Gruppe) німецькі, 6 з Нідерландів, по 3 з Великобританії і Франції.

Таблиця: Ранжування найважливіших підприємств харчової галузі Європи(CIAA 2009) 


Джерело: http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/2010__bmbf__ernaehrungssektor,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf

Структура роздрібної торгівлі харчовими продуктами

Поруч з виробництвом харчових продуктів значну роль у ланцюзі створення вартості відіграє торгівля. Вона знаходиться у безпосередньому контакті з споживачем і визначає інновації через специфічні вимоги.

Вже декілька років поспіль помічається сильна концентрація підприємств в німецькій роздрібній торгівлі. Близько 72 % ринку обслуговує лідер з продажів Edeka, а також Rewe, Lidl & Schwarz, Aldi і Metro. На європейському та міжнародному рівнях ці, а особливо Lidl & Schwarz і Aldi, належать до найсильніших мереж за обсягами. В Тор-10 європейських підприємств роздрібної торгівлі п’ять є німецькими: Metro, Lidl & Schwarz, Aldi, Rewe і Edeka. Три перших у світовому порівнянні відносяться до кращої десятки світу.

В 2008 році загальний оборот роздрібної торгівлі продуктами харчування складав 153,2 млрд. євро, що на 3,4 % більше за попередній рік.   

Інновації та харчова промисловість

З 2005 до 2009 року витрати на дослідження та розвиток з боку підприємств постійно зростають, а саме з 48,4 млрд. євро до 57,3 млрд. євро. Це відповідає 4 % обороту. У харчовій промисловості ці витрати складають 330 млн. євро, що відповідає 0,21 % усіх інвестиції у дослідження та розвиток. В економіці Нідерландів ці витрати складають 0,5 %, у Франції – 0,3%.  Близько 9% підприємств харчової та тютюнової галузей постійно здійснюють інвестиції в інновації, 12 % - лише час від часу.

Аналіз продукт-інвестиції харчової промисловості показує, що з 1995 до 2001 року було випущено 3.427 нових продуктів (300-600 щорічно). Що говорить проте, що попри низькі витрати на дослідження та розвиток на ринку з’являються багато нових продуктів. 

Патентна активність німецьких підприємств

Відповідно до кількості зареєстрованих патентів (Patent Cooperation Treaty Anmeldungen) Німеччина з 6146 патентами по всьому світі займає третє місце після США (15923) і Японії (14605). У Європі, залишаючись на першому місці, випереджаєФранцію (2468), Англію(1645) і Нідерланди (1024) (ОЕСР, 2009). З акцентом на харчову промисловість в Німеччини з 2002 по 2006 рр. також найкращі позиції (Eurostat, 2010). Це число патентних заявок, хоча і поза США, але випереджає Японію і значно далі Франції, Великобританії та Нідерландів.

  

Рис. Кількість патентних заявок у харчовій промисловості у 2002-2006 рр.(Eurostat, 2010)

Джерело: http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/2010__bmbf__ernaehrungssektor,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf

Найбільше число реєстрацій підприємств Німеччини від великих, наукомістких фірм і перш за все у сегментах „Functional Food, Food Processing und Food Packaging“.


Джерело:

http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/2010__bmbf__ernaehrungssektor,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111