Головна | Про проект | Контакти |  ua |  ru

Федеративна республіка Німеччина
- Про Німеччину
- Передові технології та новації
- Інститути співпраці з Україною
Аграрний сектор Німеччини
- Загальна інформація
- Рослинництво
- Тваринництво. Селекція.
- Органічне сільське господарство
- Ліс, деревина і полювання
- Техніка
- Харчова промисловість
- Біоенергетика
- Навколишнє середовище
Сільськогосподарська політика ЄС
Аграрна наука та освіта
Аграрні проекти в Україні
Аграрні ринки
Виставки
Компанії

 

Сільське господарство та навколишнє середовище


Половина усієї площі ЄС використовується сільським господарством. Сільськогосподарська діяльність є важливою для навколишнього середовища ЄС, оскільки сільське господарство і природа мають взаємний вплив.

 • Протягом століття сільськогосподарська діяльність спрямовується на створення та збереження своєрідного ландшафту. Управління сільськогосподарськими землями впливає позитивно на розвиток біорізноманіття ландшафтів та життєвого середовища, сюди належать і лісові насадження, болотиста місцевість і великі площі відкритих ландшафтів.
 • Екологічна чистота та краса ландшафтів роблять сільські території привабливими для заснування підприємств як місця проживання, так і для туризму.

Між розмаїттям природного середовища та сільськогосподарським виробництвом існує комплексний зв’язок. Багато цінних біотопів в Європі збережені через ведення екстенсивного сільського господарства і численні види диких тварин та рослин через взагалі змогли вижити.  На жаль неправильне використання сільськогосподарських земель має також і негативний вплив на природні ресурси, наприклад:

 • Забруднення земель, води і повітря;
 • Роздрібнення життєвого простору;
 • Втрата диких тварин.

В спільній аграрній політиці (GAP) ці три пункти зазначені як заходи для збереження та охорони природної спадщини:

 • Біологічного різноманіття, збереження та розвиток «природної» сільськогосподарської та лісогосподарської системи і традиційних сільськогосподарських ландшафтів;
 • Водного господарства та споживання води;
 • Зміна клімату.

Визначення GAPберуть до уваги вимоги навколишнього середовища. ЇЇ заходи сприяють розвитку методів сільського господарства, які зберігають навколишнє середовище та традиційні ландшафти. Фермери мають стимули, активно реалізовувати обидві цілі.

Сюди належать:

 • Цілеспрямовані субсидії (як заходи збереження навколишнього середовища) для розвитку сільських територій, які сприяють екологічним методам;
 • Здійснення цілей для навколишнього середовища через скорочення GAP-виплат при порушеннях.

Джерело: http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_de.htm

Заходи федерації

З огляду на проблему (значна кількість частково дуже різних джерел, часове та просторове обмеження, контроль) визначення загальної емісії CO2äq(вуглекислий газ-еквівалент) окремих сільськогосподарських підприємств нині є неможливим окремі підприємства (як аналог до енергоємних великих підприємств) розглядати як окремі актори у системі ЄС торгівлі викидами.

Політичні виклики полягають у тому, щоб розробити відповідну комбінацію заходів, які підлягають адмініструванню та в сумі приведуть до ефективного пристосування аграрного і продовольчого секторів до охорони клімату. Існує потреба у наукових дослідженнях і розробки ефективної, сталої системи заходів сприяння.

Вибір заходів з захисту клімату і в аграрній та продовольчій сферах повинен бути орієнтований на уникнення витрат, що пов’язані з CO2,  з урахуванням мультифункціональних ефектів. Важливі сфери впливу можуть бути названі уже на базі наявних знань.

Захист пасовищ від обробки та переведення у ріллю    

На сьогодні у багатьох федеративних землях надмірно розорюються пасовища. Це пояснюється з одного боку вищими економічними перевагами використання розорених земель, з іншого – остання аграрна реформа давала можливості колишні луги без звільнення від прямих виплат використовувати під ріллю.

До 2005 для земель, які до 31.12.1991 використовувались як пасовища, діяло виключення з прямих виплат для землеробства. Скорочення пасовищ та лугів, які субсидуються, повинне бути стримане через розпорядження земель, які особливо схильні до цієї проблеми, про обов’язок мати дозвіл на розорення пасовищ, застосовуючи діючі норми Cross-Compliance. Нижче у таблиці наведені у першій колонці зміна частки лугів та пасовищ, у другій колонці – абсолютна зміна відповідно до федеративних земель.

Таблиця. Дані щодо розорювання лугів та пасовищ (2003-2008)

Краще виконання існуючих обмежень розорення пасовищ здійснюється і через закони про захист природи та води. В довгостроковій перспективі це визначатиметься тим, як покращити економічні переваги лугів та пасовищ у порівнянні з землеробством. Якщо це питання не буде вирішене, потрібно буде залучати програми сприяння або інші правові інструменти.

Ренатурація та замокання низинних боліт

Першим кроком у захисті боліт є послідовне збереження лугів на багатих гумусом ґрунтах та болотистих місцевостях. Для виробництва відновлювальної енергії з біомаси певною опцією є перезволоження низинних боліт та використання твердого палива.

Лісонасадження

Лісонасадження є складовою всезагального завдання «Покращення аграрної структури та охорона берегів» (GAK).

Заходи у виробництві сільськогосподарської продукції

Викиди CH4 (метан) і N2O(монооксид азоту) тісно пов’язані з виробничою діяльністю. При цьому існують значні відмінності між підприємствами. Застосування доброї виробничої практики надає можливості у скороченні викидів.

Скорочення викидів метану під час зберігання органічних добрив

Викиди метану  при зберіганні органічних добрив можуть бути скорочені через коферментацію в біогазових установках і зберігання у газонепроникних зброджувальних установках саме через збільшення частки органічних добрив в уже існуючих установках.

Скорочення викидів N2O з добрив

Згідно стратегії сталості федеративного уряду до 2010 р. скорочення надлишку азоту складатиме 20 кг на гектар до 80 кг на гектар. Це скорочення відповідає зменшенню викидів N2O на майже 3 мільйони тон CO2äq в рік. Згідно положенню про добрива до 2011 р. скорочення надлишків балансу окремого підприємства має складати 60 кг/га. Таким чином, положення про добрива вносить свою частку у скорочення надлишків азоту в сільському господарстві.

Заходи для підвищення використання азоту в сільському господарстві сприятимуть скороченню викидів N2O, а саме через поширення кормів, які сприяють зменшенню вивільнення азоту, вирощування N-ефективних рослин.

Економія енергії

Зростаючі ціни на енергію та оподаткування енергоносіїв спричинюють економію енергії сільськогосподарськими та лісогосподарськими підприємствами. Важливим є посилене дорадництво щодо економії енергії, "Energie-Checks" сільсько- та лісогосподарських підприємств для пришвидшення процесу адаптації. В GAK є у цьому напрямку свої пропозиції щодо сприяння та підтримки.

Згідно інтегрованої програми федеративного уряду щодо енергії та клімату від 05.12.2007 між іншими також в рамках програми підтримки для охорони клімату та енергетичної ефективності передбачено федеративну програму «Ефективність енергії в сільському господарстві та садівництві», метою якої є стале зменшення використання споживання викопного палива. В центрі уваги знаходиться саме садівництво, де зосереджено третина потреби паливної енергії. Федеративним бюджетом про інвестовано (2,8 млн. євро) проект моделювання нуль-енергія-парників майбутнього ZINEG (ZukunftsinitiativeNull-Energie-Gewächshaus).

Дослідження

Існує суттєва потреба у дослідженнях для кращого розуміння процесів викидів. Кількісної оцінки потребує емісія з ґрунтів та порівняння систем, підприємстві продукції. У 2008 році з урахуванням тематики захист клімату було реорганізовано компетенцію досліджень BMELV (Федеративне міністерство з продовольства, сільського господарства та захисту споживачів) і в дослідницькому плані BMELV тематичний комплекс «захист клімату та адаптація до змін клімату» прийнято як 7 головну ціль досліджень.

Сприяння використання відновлювальної сировини та біоенергії

Федеративний уряд багатосторонньо намагається сприяти використанню відновлювальної сировини. Прикладами цьому є:

 • Сприяння FuE-проектів  (FuE - ForschungundEntwicklung – дослідження і розвиток) з використання каскадів та біорафінування;
 • Покращення нормативних передумов використання матеріалів, щоб краще враховувати використання матеріалів при зменшенні викидів релевантних для клімату газів; BMELV, BMBF (Федеративне міністерство освіти та досліджень) і BMU (Федеративне міністерство з навколишнього середовища, захисту навколишнього середовища і захисту реакторів) розпочали спільну ініціативу «Bioraffinerie-ClusterMitteldeutschland»;
 • Законом про квоту біопалива визначено зростання частки біопалива, а саме через пільгове оподаткування виключно біопалива поза квоти;
 • Виробництво струму з відновлювальних джерел чітко закріплює відшкодування подачу енергію законом про відновлювальну енергію;
 • Через програму стимулювання федеративного уряду залучаються інвестиції у установки з виробництва тепла та холоду з відновлювальних джерел;
 • За кошти програми сприяння відновлювальної сировини BMELV здійснюється підтримка дослідницьких намірів;
 • Німецький дослідницький центр біомаси у Ляйпцігу через свою діяльність дати відповіді на відкриті питання навколо теми використання біомаси.

Джерело: https://www.klimawandel-und-klimaschutz.de/minderung-mitigation/massnahmen-des-bundes/

© AgroUA.net 2002-2011. Партнерство
Німецько-Український
Агрополітичний
Діалог
Посольство
Федеративної
Республіки Німеччина
Київ
111